Producenci
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ITALSHOE.pl

 

Definicje:

Sprzedawca to Dawid Lech Doradca z siedzibą w Ostródzie przy ul. Łąkowej 21 o numerze REGON 281372778.

Klient to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 13 lat (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art.11-24), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sklep to sklep internetowy ITALSHOE.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.italshoe.pl

Towar, Produkt to wszystkie artykuły oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie www.italshoe.pl

Cena to wartość oferowanego towaru/produktu umieszczona przy każdym z nich na stronie internetowej www.italshoe.pl Ceny podane są w złotych polskich, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podane ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, która jest kalkulowana w momencie składania zamówienia. 

Dostawca to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt Dostawy/Wysyłki to koszt związany z dostarczeniem towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wskazanym przez Klienta. Obowiązujące koszty wysyłłki dostępne w zakładce koszty wysyłki.

Zamówienie to dyspozycja zakupu towaru/produktu złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ITALSHOE.pl działającym pod adresem www.italshoe.pl . Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego Sklepu ma Sprzedawca Dawid Lech Doradca z siedzibą w Ostródzie przy ul. Łąkowej 21 o numerze REGON 281372778

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polskim rynku.

Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mają charakter informacyjny i nie oddają ich rzeczywistej wielkości.

Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość produktów. Realizacja zamówień po cenach promocyjnych realizowana jest według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania produktów promocyjnych Sklep zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o brakujące produkty bądź anulowania zamówienia w przypadku braku towaru i zwrotu zapłaty klientowi, jesli płatność została uiszczona.

W przypadku wystąpienia technicznych błędów na stronach Sklepu (takich jak np. błędnie wyświetlana dostępność Towaru) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, jeśli płatność została przez Kupujacego uiszczona zostanie mu ona niezwłocznie zwrócona bez żadnych potrąceń i dodatkowych kosztów.

W przypadku, kiedy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

Rejestracja i składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie wybierając produkt, którym jest zainteresowany, przy pomocy opcji ”Dodaj do koszyka”, a następnie w koszyku wskazuje na wybraną metodę płatności i dostawy zamówienia.

Istnieje możliwość dokonania zakupów jednorazowych bez rejestracji. Forma ta uniemożliwia skorzystanie z przywilejów przeznaczonych dla stałych Klientów, takich jak specjalne rabaty i akcje promocyjne.

Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT, dane wymagane do wystawienia faktury VAT powinien podać podczas składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest jednorazowa. Przy dokonywaniu kolejnych zakupów w Sklepie wystarczy zalogować się do swojego konta wprowadzając ustalone wcześniej przez Klienta login i hasło.

Wszystkie dane przekazywane przez Klienta maja charakter poufny i służą jedynie do sprawnej realizacji składanego zamówienia.

Aktualizacji danych można dokonać przy wykorzystaniu ustalonego wcześniej login i hasła.
Odpowiedzialność za brak aktualizacji ponosi Klient.

Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

Cena

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Klient otrzyma informację o kosztach przesyłki w trakcie składania zamówienia, zanim dokona płatności.
Przy każdym produkcie w zakładce „Kolekcja on-line” należy wybrać rodzaj opakowania. W przypadku wyboru dodatkowo płatnego opakowania prezentowego jego cena doliczana jest do zamówienia automatycznie.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Nasze produkty wysyłamy wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu przez Klienta w postaci paragonu lub na życzenie faktury VAT. Jeżeli klient zażąda wystawienia faktury VAT, powinien podczas składania zamówienia podać niezbędne do tego dane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, do wprowadzania nowych produktów, wycofywania części produktów, a także do prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Formy płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy lub wpłata na konto Sprzedawcy.
Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
Imię i nazwisko Klienta
Numer zamówienia
Należności należy przesłać na rachunek bankowy w IDEA Bank:
38 1950 0001 2006 0436 1815 0002
Dawid Lech Doradca z siedzibą w Ostródzie przy ul. Łąkowej 21

Płatność elektroniczna za pośrednictwem „Dot-Pay” gwarantujacego dokonanie bezpiecznych płatności.
Wówczas uregulowanie płatności można zrealizować szybko i bezpiecznie poprzez:
- kartę kredytową min.VISA, Master Card, Diners Club - realizacja online
- szybki przelew z mBanku „mTransfer” - realizacja online
- szybki przelew z Multibanku „MultiTransfer” - realizacja online
- szybki przelew z Inteligo „Intelipay”- realizacja online
- szybki przelew z BZWBK „Przelew24”- realizacja online
- szybki przelew z iPKO” Płacę z iPKO” - realizacja online
- szybki przelew z Nordea „Płać z Nordea” - realizacja online
- szybki przelew z Pekao „Pekao24Przelew” - realizacja online
- szybki przelew z LUKAS Banku „LUKAS e-przelew” - realizacja online
- szybki przelew z Millennium - realizacja online
- szybki przelew z MeritumBank - realizacja online
- szybki przelew z EuroBank - realizacja online (5:00-23:00)
- szybki przelew z Raiffeisen - realizacja online
- szybki przelew z GetinBank- realizacja (8:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z BPH - realizacja online (7:00-21:00 w dni robocze)
- szybki przelew z ING (Bank Śląski) ”Płać z ING”- realizacja online
- szybki przelew z Citibanku- realizacja (9:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z Polbanku- realizacja (8:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z Kredyt Banku- realizacja (6:00-22:00 w dni robocze)
- szybki przelew z BGŻ- realizacja (8:00-21:00 w dni robocze)
- szybki przelew z Deutsche Banku - realizacja (8:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z Bankiem Pocztowym (realizacja 8:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z InvestBank – realizacja (8:00-18:00 w dni robocze)
- szybki przelew z Deutsche Banku- przelew z Deutsche Banku
- szybki przelew z Raiffeisen- Przelew z Raiffeisen
- Poczta Polska lub inne uprawnione placówki (realizacja po otrzymaniu środków na rachunek bankowy)

Realizacja zamówień

Wszystkie zamówienia na terenie kraju realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia (zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy). Do tego czasu nie wlicza się sobót, niedziel, a także innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła do Klienta w jak najkrótszym czasie i na ogół czas ten nie przekracza 1-2 dni roboczych. Tylko w wyjątkowych, niezwykle rzadkich sytuacjach, o których Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, czas ten może być dłuższy niż 3 dni.

Zamówienia realizujemy za pomocą dostawcy: firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Sprzedawca zrealizuje zamówienie - w przypadku przesyłki kurierskiej dostarczając ją do Klienta za pośrednictwem kuriera w dni robocze w godz. 08:00 - 19:00.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu, przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, w szczególności w przypadku błędnie wypełnionych przez Klienta danych dostawy, czy wskutek działania siły wyższej chyba, że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta, podając jednocześnie przewidywany termin realizacji zamówienia. W takim wypadku Klient ma prawo do wycofania zamówienia i otrzymania zwrotu uregulowanych płatności bez dodatkowych kosztów i potrąceń.

Aby dostawca mógł dostarczyć przesyłkę pod wskazany adres, wymagana jest obecność Klienta pod tym adresem. W celu sprawnej realizacji dostawy kurierskiej należy podać numer telefonu kontaktowego, na który może się z Klientem skontaktować kurier dostarczający przesyłkę.

Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane w bezpieczne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem. Jeżeli jednak zdarzy się, że przesyłka dotrze do Klienta uszkodzona, Klient powinien odmówić jej przyjęcia podajac jako przyczynę uszkodzenie przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Istnieje możliwość wysłania produktu w formie prezentu, zapakowanego w opakowanie prezentowe wraz z osobistą adnotacją na karnecie życzeń, do wskazanego przez Klienta odbiorcy w kraju lub za granicą. W takiej sytuacji podczas finalizowania zamówienia należy w rubryce „Uwagi” dopisać „Wysyłka prezentu”, a treść życzeń, dane i adres odbiorcy prezentu, a także dane i adres, pod który Sprzedawca powinien przesłać paragon lub fakturę wraz z numerem złożonego zamówienia należy przesłać do Sprzedawcy e-mailem na adres: italshoe.pl@gmail.com niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. W przypadku przesyłki zagranicznej prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia warunków i kosztów jej dostarczenia.

Zwroty i wymiana zakupionego towar

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Klientowi Towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy:

Dawid Lech Doradca z siedzibą w Ostródzie przy ul. Łąkowej 21

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: Dawid Lech Doradca 14-100 Ostróda ul. Łąkowa 21

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Jeśli Klient wyraża chęć dokonania wymiany towaru na inny, może tego dokonać w przeciągu 10 dni po mailowym kontakcie ze Sprzedawcą: italshoe.pl@gmail.com w celu potwierdzenia dostępności nowo wybranego produktu i ustaleniu szczegółów przeprowadzenia wymiany. Wymieniany produkt powinien być nieużywany i należy go odesłać do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami składowymi.
Towar wymieniany jest wysyłany przez Sprzedawcę na jego koszt.

W przypadku wymiany towaru uiszczona zapłata zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamawianego towaru, przy czym ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uregulowana przez Klienta lub zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę. Jeżeli nowo zamawiany produkt jest droższy od produktu pierwotnie zamawianego, po potwierdzeniu jego dostępności Klient powinien przelać na konto Sprzedawcy różnicę w cenie wpisując w tytule przelewu: „Wyrównanie do Zamówienia nr…”, Jeśli produkt jest tańszy od wymienianego wówczas w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot różnicy na swoje konto. Konto do dokonania dopłaty:
Idea Bank nr konta: 38 1950 0001 2006 0436 1815 0002 Dawid Lech Doradca 14-100 Ostróda ul. Łąkowa 21

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)

Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji (gdzie należy podać dane zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać reklamowaną wadę) na adres: Dawid Lech Doradca 14-100 Ostróda ul. Łąkowa 21.
Klient powinien podać w formularzu dane umożliwiające bezpośredni kontakt np. numer telefonu i/lub adres e-mailowy.

W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni kalendarzowych.

Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady naturalnego zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, a także drobne różnice w strukturze i kolorze skóry wynikające z jej naturalnych właściwości.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

Newsletter

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymywać e-maile z informacjami o nowych produktach, akcjach promocyjnych i innych ciekawych wydarzeniach bardzo prosimy o zapisanie się do Newslettera podając swój adres e-mailowy. Z Newslettera można zrezygnować klikając odpowiednią opcję w każdej z otrzymanych od nas wiadomości.

Postanowienia końcowe

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Za skutki wynikłe z niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, a w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów jest ograniczona do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości zapłaconej przez Klienta ceny.

Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu wyłącznie w celu realizacji zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z zm.)

Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym www.italshoe.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez Sklep internetowy www.italshoe.pl danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu wiadomości drogą elektroniczną pozwalających na sprawne przeprowadzenie procesu zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.)

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Sklepu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: italshoe.pl@gmail.com

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie www.italshoe.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś zarejestrowani Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

W razie, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

W sprawach nieregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl